Junta de honor

 

PRESIDENCIA: Iltre. Rvdo. Dr. Jaume Aymar Ragolta
MIEMBROS: Sra. Dña. Montserrat del Pozo Ferrer
Sr. D. Manuel Checa Martínez
Sr. D. Juan Manuel Alfaro Guixot