Junta de honor

 

PRESIDENCIA: Iltre. Rvdo. Dr. Jaume Aymar Ragolta
MIEMBROS: Ilmo. Sr. D. Juan Jorge Bergós Tejero
Sra. Dña. Montserrat del Pozo Ferrer
Sr. D. Manuel Checa Martínez
Sr. D. Juan Manuel Alfaro Guixot
Ilmo. Sr. D. Luis Montesino-Espartero, Marqués de Morella