II CURS DE GESTIO DE CASTELLS, FORTIFICACIONS I IMMOBLES CATALOGATS.

II CURS DE GESTIO DE CASTELLS, FORTIFICACIONS I IMMOBLES CATALOGATS.

Homenatge al Sr. Eduardo Herrero Pérez – Griffo

Aquest curs té per objecte informar sobre la gestió i explotació de castells i similars, alhora com propiciar el coneixement i les sinèrgies entre els diferents gestors i propietaris. També s’exposarà com rentabilitzar els estudis arqueològics en el projecto econòmic.

El curs serà impartit per experts en les diferents matèries i coordinat pel Sr. Borja de Querol de Quadras, advocat, expert en gestió patrimonial i President de la nostra Delegació.

Dijous 9 de  novembre: Gestió privada de Castells. Obligació legal.

A les 19 h. al Palauet Abadal (Av. Diagonal – Capità Arenas)

n Presentació del curs. Intervenció de Propietaris dels Castells: Clasquerí – Sr. Carlos de Fontcuberta, las Sitges – Sra. Geles Duch y  la Torre de Amer – Sr. Ramón Torredemer.

Divendres 10 novembre: Arqueologia als Castells. Un element configurador d’un producte, el castell com ents amb història

De 10 h. a 19 h. al Castell de Montjuïc (Carretera de Montjuïc, 66)

Es visitaran els poc coneguts Baluarts de Velasco i Lengua de Sierpe (Sra. Carmen Fusté i Sr. Óscar Monsergas, arqueòleg).

n Iván Salvadó, arqueòleg, gestor de l’empresa ABANS Serveis Culturals – Projecte arqueològic del Castell de Malgrat (LLeida). La figura del Sr. Eduardo Herrero Pérez-Griffo, el seu propietari.

n L’arquitecte Sr. José Gaspar presenta el projecte del Castell de Cartellá a Girona, el seu propietari Sr. Gabriel de Casanova i la part arqueològica a càrrec del Sr. Miquel Àngel Fumanal i el Sr. Joel Colomer.

n Sr. Juan Manuel Alfaro – president de Les Fortaleses Catalanes, gestora de la visita al Castell de San Fernando. Camps de treball.

n Sr. Carlos Clemente, Arquitecte de la Universidad de Alcalá, Premi Europa Nostra, ens presenta els propietaris de dos palaus:

–  Jaén: Palau del Sr. Jaime de Bonilla, Marquès de Bagnulli.

–  Logroño: Palau del Sr. Pelayo de la Mata, Marquès de Vargas.

La jornada inclourà un dinar lleuger.

Preu dels 2 dies:  Ponents: 50 €  –  Socis: 60 €  –  No socis: 70 €.

 

Dissabte, 11 de novembre

EXCURSIÓ A LA COLONIA GÜELL

COM COMPLEMENT DEL CURS

Podran participar els socis com excursió habitual de l’Asociación.

Visita coordinada pel Sr. MANUEL MENARDE SAGRERA, arqueòleg, doctor en prehistòria i història antiga, enginyer industrial i professor. Secretari de la Comissió Internacional de la Colònia Güell i conservador de la Cripta de la Colònia Güell.

–  Sortida en autocar a les 10 h. Plaça Francesc Macià-Pau Casals

–  Visita de la Colònia Güell.

–  Dinar a un restaurant de la zona.

Preu de l’excursió pels socis: 55 €. Pels no socis: 65 €.

Inscripcions en ferm abans del dilluns 30 d’octubre, amb ingrés de  l‘ import al compte de LA CAIXA nº ES98 2100 0822 9302 0104 9191