Localització

Castells Medievals
Castells Templaris
Castells Segles XIX-XX
 Fortaleses
 Torres
 Esglèsies Emmurallades
Casernes. Edificis Militars
Ciutats Emmurallades