junta d’honor

PRESIDENT:

Ilmo. Sr. Marqués de Vallgornera

Vicepresident:

Ilmo. Sr. D. Juan Amat Cortés

Membres:

Iltre. Rvdo. Dr. Jaume Aymar Ragolta, Pbro. Ilmo. Sr. D. Juan Jorge Bergós Tejero Sr. D. Ramón Mª Garriga Pons Dra. Dña. Margarita Tinto Sala Sra. Dña. Montserrat del Pozo Ferrer Ilmo. Sr. Marqués de Cervera