Junta d’honor

 

PRESIDÈNCIA: Il·lustre Rvdo. Dr. Jaume Aymar Ragolta
MEMBRES: Il·lm. Sr. D. Juan Jorge Bergós Tejero
Sra. Dña. Montserrat del Pozo Ferrer
Sr. D. Manuel Checa Martínez
Sr. D. Juan Manuel Alfaro Guixot
Il·lm. Sr. D. Luis Montesino-Espartero, Marqués de Morella